Stedelingen

Stedelingen, 2011 tot heden, analoge kleurenafdrukken, 20×20 cm

In grote steden heb ik de grootste kans die mens te treffen, daar komt hij voor in groepen. Het “kijktempo” van de gebouwen en parken spreekt me aan. Het ligt laag, omdat zij hun architecten, bouwvakkers en hoveniers vervangen zien worden door een doorgaande mensenstroom. Die gaat te vlot om mensen te kunnen onderscheiden. Door een lange belichtingstijd te gebruiken kan ik dat “kijktempo” ook aannemen. De werkelijke mens is daardoor onzichtbaar geworden, de mensenstroom gaat daarvoor te snel.

Urbanites, 2011 – present

In big cities, I have the biggest chance of meeting that person; there he appears in groups. The “viewing pace” of the buildings and parks appeals to me. It lies low, for they see their architects, builders, and gardeners replaced by a continuous flow of people. It moves too quickly to distinguish individuals. By using a long exposure, I can also adopt that “viewing pace”. The real person has consequently become invisible; the flow of people moves too quickly for this.

Städter, 2011 bis heute

In großen Städten habe ich die größte Chance Menschen zu begegnen. Dort kommt er in Gruppen vor. Das ”Tempo des Sehens” von Gebäuden und Parks spricht mich an. Es ist langsam, weil sie ihre Architekten, Bauarbeiter und Gärtner wechseln sehen – ein durchgehender Menschenstrom. Dieser ist zu schnell um Menschen zu unterscheiden. Durch eine lange Belichtungszeit kann ich dieses langsame “Tempo des Sehens” auch einnehmen. Der echte Mensch wird hierdurch unsichtbar. Der Menschenstrom ist hierfür zu schnell.