Ophef

Ophef, 2010, afstudeerwerk/Acamdemie Minerva, autonome beeldende kunst

In de zomer van 2009 stelde mijn woningbouwvereniging mij op de hoogte van nieuw te bouwen appartementen. Vier adressen tegenover mij moesten wijken voor een nieuw blok. Een stad verandert en ontwikkelt, Groningen ook. Dat kan ik nog begrijpen, maar er is iets dat ik niet begrijp. Sterker nog, er is iets wat me al jaren stoort; dat ‘ontwikkeling’ ten koste moet gaan van het bestaande. Niet lang daarna heb ik besloten dat dit mijn afstudeeronderwerp zou worden: Huizen die wel de oorlog hebben overleefd maar niet de projectontwikkelaar in deze snelle, zogenaamd dynamische tijd. 

In de getoonde series maak gebruik van zelfgemaakte camera’s, geen lens, slechts een gaatje, het licht valt vervolgens op kleurennegatiefjes (bij Stedelingen en Ophef) of zelfgemaakte glasnegatieven (bij Trage Portretten). 

Ophef/Commotion, 2010, graduation work, Minerva Art Academy, Fine Arts

In the summer of 2009, my housing corporation informed me of a new apartment block that was to be built. Four addresses directly opposite me needed to make way for this new block. A city changes and develops, Groningen, too. I can understand that, but there is something I don’t understand. More than that, there is something that has bothered me for years: that ‘development’ must be at the expense of that which already exists. Not long afterwards, I decided that this would be my graduation subject: houses that have survived the war, but not the project developer in this quick, so-called dynamic era.

In the series displayed I make use of self-made cameras, no lens, merely a hole. The light subsequently falls onto colour negatives (with Urbanites and Ophef/Commotion) or self-made glass negatives (with Slow Portraits).

Ophef Abschlussarbeit/ Akademie Minerva, autonome bildendende Kunst, 2010

Im Sommer 2009 wurde ich von meiner Wohnungsbaugesellschaft über neu geplante Apartments informiert. Vier Häuser gegenüber meines Hauses mussten einem neuen Wohnblock weichen. Eine Stadt verändert und entwickelt sich, auch Groningen. Das kann ich nachvollziehen, aber da ist etwas, das ich nicht verstehe. Stärker noch, etwas, das mich schon seit Jahren stört. Dass Entwicklung auf Kosten des Bestehenden geschieht. Ich habe beschlossen dies als Thema meiner Abschlussarbeit zu wählen: Häuser, die den Krieg überlebten, nicht jedoch die Projektentwickler in dieser schnellen, so genannten dynamischen, Zeit.